Em_foto_gl

EM 2015 ss„Ephemerides Marianorum” to rocznik Instytutu Historii i Duchowości Mariańskiej adresowany do marianów, jak też do wszystkich, którzy w swoim życiu inspirują się mariańskim charyzmatem. Skierowany również do środowisk naukowych, historyków, teologów duchowości, wspólnot zakonnych i innych grup eklezjalnych, do wszystkich zainteresowanych problematyką historyczno-teologiczną związaną ze Zgromadzeniem Księży Marianów.

Strukturę pisma wyznaczają działy: artykuły (historia i teologia), poszukiwania – dyskusje, materiały formacyjne, materiały archiwalne, dokumenty, recenzje i omówienia, bibliografia. W każdym numerze znajdą się teksty opracowane w językach używanych w krajach, gdzie posługują marianie.

„Ephemerides Marianorum” promuje Zgromadzenie Księży Marianów, jego historię i duchowość; pogłębia refleksję nad charyzmatem Zgromadzenia i pomaga kształtować zgodną z nim duchowość; ożywia pamięć przeszłości, by wspierać nią codzienne życie mariańskim charyzmatem; wpisuje się w zadania wspólnoty mariańskiej.

Czasopismo redaguje i wydaje Instytut Historii i Duchowości Mariańskiej z siedzibą w Licheniu.

 

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary

Kontakt

Telephone: (48) 63 270 77 20 
Email: mater@marianie.pl
Website: http://www.maryja.pl/

 

Konto bankowe

Bank Pocztowy S.A. o/Konin 
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001