Rocznik Instytutu Historii i Duchowości Mariańskiej
Ephemerides Marianorum
Studia historyczno-teologiczne

Ukazuje się od 2012 roku
ISSN 2299-7784

Deklaracja o wersji pierwotnej
   Wersję pierwotną (referencyjną) czasopisma „Ephemerides Marianorum” stanowi publikacja papierowa. Czasopismo funkcjonuje w systemie czasopism otwartych (Open Access) i jest bezpłatnie udostępniane w Internecie.

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary

Kontakt

Telephone: (48) 63 270 77 20 
Email: mater@marianie.pl
Website: http://www.maryja.pl/

 

Konto bankowe

Bank Pocztowy S.A. o/Konin 
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001